Accelerem la provisió d’habitatge social a la ciutat de Barcelona

Accelerem la provisió d’habitatge social a la ciutat de Barcelona

Col.laboració pública-social-comunitaria

Les entitats més representatives de l’habitatge social i cooperatiu sumen pel dret a l’habitatge

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) i la Associació Xarxa d’Economia Solidària (XES) han signat un conveni marc per a la provisió d’habitatge destinats a lloguer assequible i cessió d’ús sobre solars i finques municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

  • 30% 30%

Augmentant juntes el parc públic

El sensellarisme i els desnonaments presents a la ciutat de Barcelona son avui encara una emergència habitacional en part per la manca d’habitatge protegit promogut al passat. Reforçant una via més per augmentar el parc d’habitatges públic, les entitats signants del conveni ens hem compromés a proveir 1000 habitatges nous o rehabilitats en els propers anys.

  • 30% 30%

Augmentant juntes el parc públic

El sensellarisme i els desnonaments presents a la ciutat de Barcelona son encara avui una emergència habitacional per la manca d’habitatge públic promogut al passat. Reforçant una via més per augmentar el parc d’habitatges públic, les entitats signants del conveni ens hem compromés a proveir 1000 nous habitatges en els propers anys.

Solars en cessió d'ús

Tota la informació dels solars per adjudicar destinats a cessió d’ús

Soc una particular

Tota la informació sobre com accedir com a usuària final als habitatges de lloguer i cessió d’ús

Solars en lloguer

Tota la informació dels solars per adjudicar destinats a lloguer

Entitats signants

Llistat i trajectoria en l’habitatge social i cooperatiu de les entitats signants del conveni

Som un grup auto-organitzat d'habitatge

Tota la informació dels solars per adjudicar destinats a cessió d’ús

Control i garanties públiques

Detall dels criteris per assegurar l’interès general en l’adjudicació de projectes

Soc una particular

Tota la informació sobre com accedir com a usuària final als habitatges de lloguer i cessió d’ús

Entitats signants

Llistat i trajectoria en l’habitatge social i cooperatiu de les entitats signants del conveni

Control i garanties públiques

Detall dels criteris per assegurar l’interès general en l’adjudicació de projectes

Amb la col.laboració

CC-BY-SA 2021 FCHC, Cohabitac & XES

CC-BY-SA 2021

FCHC, Cohabitac & XES

Web feta amb programari lliure i cura per holon