Home  >  Solars  Per adjudicar

Solars per adjudicar

El 29 d’abril de 2022, el ple de l’Ajuntament de Barcelona incorpora, vincula i destina ‘el solar situat al carrer Palamós núm. 55-63 (finca registral 48.787 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), de propietat municipal, al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 ‘ (veure gaseta municipal , 6 maig del 2022, acord 3, disponible aquí). Aquest solar es destina a fundacions.

El 23 de juny de 2022, el ple de l’Ajuntament de Barcelona incorpora, vincula i destina ‘el solar situat al carrer del Gessamí núm. 11-13, de propietat municipal, al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 ‘ (veure gaseta municipal , 29 de juliol del 2022, acord 4, disponible aquí). Aquest solar es destina a cooperatives.

Properament s’obrirà un període de 15 dies per rebre propostes de cooperatives i fundacions.

La resolució d’adjudicacions de cicles anteriors les pots trobar a la pàgina d’adjudicacions.

Ets una particular?

Tots els detalls per accedir com a usuàries finals en les modalitats d’habitatges de lloguer i cessió d’ús

+ Més informació

Sou un grup auto-organitzat d'habitatge?

Tots els detalls per optar a solars per a la modalitat de cessió d’ús acompanyades d’una entitat que acrediti la solvència requerida

+ Més informació

Solars per adjudicar

El 29 d’abril de 2022, el ple de l’Ajuntament de Barcelona incorpora, vincula i destina ‘el solar situat al carrer Palamós núm. 55-63 (finca registral 48.787 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), de propietat municipal, al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 ‘ (veure gaseta municipal , 6 maig del 2022, acord 3, disponible aquí). Aquest solar es destina a fundacions.

El 23 de juny de 2022, el ple de l’Ajuntament de Barcelona incorpora, vincula i destina ‘el solar situat al carrer del Gessamí núm. 11-13, de propietat municipal, al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 ‘ (veure gaseta municipal , 29 de juliol del 2022, acord 4, disponible aquí). Aquest solar es destina a cooperatives.

S’obre un període de 15 dies (del 27 d’octubre al 11 de novembre del 2022) per rebre propostes de cooperatives i fundacions.

La resolució d’adjudicacions de cicles anteriors les pots trobar a la pàgina d’adjudicacions.

Més informació per presentar projectes a solars en cessió d'ús

Tots els detalls sobre requeriments, documentació necesària, terminis, etc. per a presentar projectes optant a la modalitat de cessió d’ús

Més informació per presentar projectes a solars de lloguer

Tots els detalls sobre requeriments, documentació necesària, terminis, etc. per a presentar projectes optant a la modalitat de lloguer

Ets una particular?

Tots els detalls per accedir com a usuàries finals en les modalitats d'habitatges de lloguer i cessió d’ús

+ Més informació

Sou un grup auto-organitzat d'habitatge?

Tots els detalls per optar a solars per a la modalitat de cessió d’ús acompanyades d’una entitat que acrediti la solvència requerida

+ Més informació

Mapa de les adjudicacions

Adjudicats

CC-BY-SA 2021 FCHC, Cohabitac & XES

CC-BY-SA 2021

FCHC, Cohabitac & XES

Web feta amb programari lliure i cura per holon