Home  >  Conveni   >  Entitats signants

Entitats signant del conveni

A continuació es llisten les entitats encarregades d’elaborar propostes (FCHC, Cohabitac i XES) a la Taula de Designació (Aj. de Barcelona i GHS).

Entitats encarregades d'elaborar propostes
FCHC

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (habicoop) es constitueix l’any 1983.

En els últims 13 anys l’habicoop ha promogut la construcció de prop de 14.000 habitatges. 12.000 dels quals han estat construïts en règim de protecció oficial. Aquesta xifra representa el 80% del total d’habitatges de protecció oficial edificats a Catalunya amb capital privat.

Per a més informació sobre la federació i les entitats associades visiteu el seu web  www.habicoop.cat

Cohabitac

La coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya (Cohabitac) agrupa les principals fundacions combatint l’exclusió residencial i els seus efectes.

Les fundacions que formen Cohabitac han promogut prop de 10.000 habitatges socials i gestionen prop de 3.500 habitatges de lloguer social, el que representa un 7% del parc d’habitatge social de lloguer de Catalunya.

Per a més informació sobre la coordinadora i les fundacions associades visiteu el seu web  www.cohabitac.cat

XES

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) agrupa a la seva sectorial d’habitatge les entitats i col·lectius que treballen conjuntament per impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, un nou model d’habitatge a Catalunya.

Tot i ser un model nou ja compta amb més de 400 habitatges i 16 projectes en curs a tota Catalunya, defensant l’habitatge sense ànim de lucre i la propietat col·lectiva, l’autogestió i la comunitat, l’habitatge assequible i inclusiu, el creixement i la replicabilitat i la corresponsabilitat amb l’entorn i dret a l’habitatge.

Per a més informació sobre la sectorial i les entitats associades visiteu el seu web www.decidim.xes.cat/assemblies/habitatge

CC-BY-SA 2021 FCHC, Cohabitac & XES

CC-BY-SA 2021

FCHC, Cohabitac & XES

Web feta amb programari lliure i cura per holon