Home  >  Solars   >  Adjudicats  Particulars

Accedir als habitatge promoguts

En cas d’estar interessades en ser usuàries finals dels habitatges que es promouran a través del conveni, podeu:

  • Per habitatges de lloguer, inscriure-us al registre de sol·licitants de la borsa d’habitatge públic de l’Ajuntament de Barcelona, que serà el mitjà que s’utilitzarà per adjudicar els habitatges en arrendament.
  • Per habitatges en cessió d’ús, dirigir-vos a les dues entitats formant part de la taula d’elaboració de propostes en cessió d’ús (FCHC i XES) que trobareu a la pàgina d’entitats signants.

A la pàgina d’adjudicacions trobareu també informació de les entitats destinatàries de solars en cada cicle d’adjudicacions.

CC-BY-SA 2021 FCHC, Cohabitac & XES

CC-BY-SA 2021

FCHC, Cohabitac & XES

Web feta amb programari lliure i cura per holon